არ არის გაყიდვაში

სასკოლო სახელმძღვანელოები

ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქცია
ქართული ენის რვეული V კლასი
არის გაყიდვაში
  6 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 72
ავტორი: ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუცუშვილი
ქართული ენის რვეული VI კლასი
არის გაყიდვაში
  6 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 70
ავტორი: ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VI კლასი 1 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 92
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო V კლასი 2 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 100
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი ვიდეომიმოხილვა
ქართული ენის სახელმძღვანელო V კლასი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 110
ავტორი: ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო V კლასი 1 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 92
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა XI კლასი
არის გაყიდვაში
  27 GEL
გამოცემის წელი: 2012
გვერდების რაოდენობა: 472
ავტორი: ა.არაბული, ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა XII კლასი
არის გაყიდვაში
  26 GEL
გამოცემის წელი: 2012
გვერდების რაოდენობა: 446
ავტორი: ვ.როდონაია, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა X კლასი
არის გაყიდვაში
  25 GEL
გამოცემის წელი: 2012
გვერდების რაოდენობა: 390
ავტორი: ვ.როდონაია, ლ.გრიგოლაშვილი, მ.გიგინეიშვილი
ქართული ენის სახელმძღვანელო IX კლასი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2021
გვერდების რაოდენობა: 105
ავტორი: ა.არაბული
ქართული ენის სახელმძღვანელო VIII კლასი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2020
გვერდების რაოდენობა: 90
ავტორი: ა.არაბული
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო IX კლასი 1 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  14 GEL
გამოცემის წელი: 2021
გვერდების რაოდენობა: 207
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო IX კლასი 2 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  12 GEL
გამოცემის წელი: 2021
გვერდების რაოდენობა: 169
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VIII კლასი 2 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  13 GEL
გამოცემის წელი: 2020
გვერდების რაოდენობა: 190
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VII კლასი 1 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  13 GEL
გამოცემის წელი: 2019
გვერდების რაოდენობა: 179
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ენის სახელმძღვანელო VI კლასი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 106
ავტორი: ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VII კლასი 2 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  13 GEL
გამოცემის წელი: 2019
გვერდების რაოდენობა: 191
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VI კლასი 2 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2018
გვერდების რაოდენობა: 112
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი, ე.ქურციკიძე
ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო VIII კლასი 1 ნაწილი
არის გაყიდვაში
  14 GEL
გამოცემის წელი: 2020
გვერდების რაოდენობა: 215
ავტორი: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუცუშვილი
ქართული ენის სახელმძღვანელო VII კლასი
არის გაყიდვაში
  9 GEL
გამოცემის წელი: 2019
გვერდების რაოდენობა: 103
ავტორი: ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი
ქიმიის სახელმძღვანელო X კლასი
არის გაყიდვაში
  10 GEL
საგანი: ქიმია 
ფორმატი: 20 x 28
გვერდების რაოდენობა: 286
ავტორი: მანანა ვარდიაშვილი