არ არის გაყიდვაში

ცვეთის დარიცხვის სქემა თვეების მიხედვითდარიცხული ცვეთის % - ეს არის თანხის ის პორცია, რომელსაც იხდის მომხმარებელი სერვის ცენტრში, შეძენილი პროდუქციის შეკეთების/აღდგენის შემთხვევაში.

ანაზღაურების % - ეს არის თანხის ის პორცია, რომელსაც ანაზღაურებს სადაზღვევო კომპანია ნებისმიერ სადაზღვევო შემთხვევისას.

პროდუქციის სრული განადგურება

პროდუქციის სრული განადგურებისას - სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს თანხას, რომელიც ნაყიდი პროდუქციის ღირებულებას მინუს დარიცხული ცვეთის შესაბამისი თვის პროცენტის ტოლია, მაგალითად:

შეძენილი პროდუქცია: ნოუთბუქი
გადახდილი თანხა: 1000 ლარი
შეძენის თარიღი: 14 ნოემბერი, 2014 წ.

დაზიანებული ნოუთბუქის სერვის ცენტრში მიტანის თარიღი: 20 თებერვალი, 2015 წ.

დაზღვევის თარიღიდან დაზიანებამდე პერიოდი: 4 თვე

დაზღვევა აანაზღაურებს : 1000 - (19%) = 810 ლარს

მომხმარებელს შეუძლია ამავე მაღაზიაში შეარჩიოს იგივე ტიპის ტექნიკა ან დაამატოს თანხა სასურველი მოდელის შესაძენად.

* ზარალის ანაზღაურების შემდეგ განადგურებული ტექნიკა გადადის სადაზღვევო კომპანიის მფლობელობაში.

შენიშვნა: ანაზღაურებადი თანხის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ Be.ge-ის ინტერნეტ მაღაზიაში.

პროდუქციის ნაწილობრივი ზიანი

პროდუქციის ნაწილობრივი ზიანისას - სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს თანხას, რომელიც პროდუქციის შეკეთების/აღდგენის ღირებულებას მინუს დარიცხული ცვეთის შესაბამისი თვის პროცენტის ტოლია.

ანალოგიური მაგალითის მოყვანა შეიძლება აქაც, პროდუქცია ნაწილობრივ არის დაზიანებული და აღდგენას ექვემდებარება:

შეძენილი პროდუქცია: ნოუთბუქი
სერვის ცენტრის შეკეთების მომსახურება: 150 ლარი
შეძენის თარიღი: 14 ნოემბერი, 2014 წ.

დაზიანებული ნოუთბუქის სერვის ცენტრში მიტანის თარიღი: 20 თებერვალი, 2015 წ.

დაზღვევის თარიღიდან დაზიანებამდე პერიოდი: 4 თვე

დაზღვევა აანაზღაურებს : 150 - (19%) = 121.50 ლარს

მომხმარებელს ამატებს : 28.50 ლარი