არ არის გაყიდვაში

გასული საუკუნის 15 ყველაზე უცნაური გამოგონება

სტატია საიტი




მეოცე საუკენეში კაცობრიობამ უდიდესი ნახტომი გააკეთა ტექნიკურ განვითარებაში, რის შედეგადაც გაჩნდა უამრავი ახალი მოწყობილობა, პროფესია და მოღვაწეობის სფეროც კი. თუმცა ადამიანების მიერ შექმნილი ყველა უცნაური დანადგარი ხმარებაში არ შემოსულა. აღნიშნულ სტატიაში ჩვენ იმ უცნაური გამოგონებებს მოვუყარეთ თავი, რომელიც თავის დროზე ინოვაციურ პროდუქტს წარმაოდგენდა, თუმცა ისტორიაში დაიკარგა და ფართო მასებზე გასვლისა და განვითარების პერსპექტივა არ ჰქონია.



1.ფენი

ა



2.პიანინო მწოლიარეთათვის

ბ



3.რადიო ქუდი

გ



4.ფოტორევოლვერი

დ



5.სათვალე ტელევიზორი

ე



6.ჟალუზი სათვალეები 

ვ



7.ავტორუჯის აპარატი 

ზ



8.ერთბორბლიანი მოტოციკლი

ტ



9.თმის დასახვევი მოწყობილობა 

გ-ყ



10.შხაპის ქუდი 

კ



11.მინი ტელევიზორი 

რ



12.ვიბრო-თითი ღრძილების მასაჟისთვის

ვჰ




13.მოტოცხენი

ასდ



14.დასაკეცი ხიდი

678



15.ბავშვის სავარძელი გაზით მოწამლვის წინააღმდეგ

15ფჰგ







ზევით