არ არის გაყიდვაში

გასული საუკუნის 15 ყველაზე უცნაური გამოგონება

სტატია საიტი
მეოცე საუკენეში კაცობრიობამ უდიდესი ნახტომი გააკეთა ტექნიკურ განვითარებაში, რის შედეგადაც გაჩნდა უამრავი ახალი მოწყობილობა, პროფესია და მოღვაწეობის სფეროც კი. თუმცა ადამიანების მიერ შექმნილი ყველა უცნაური დანადგარი ხმარებაში არ შემოსულა. აღნიშნულ სტატიაში ჩვენ იმ უცნაური გამოგონებებს მოვუყარეთ თავი, რომელიც თავის დროზე ინოვაციურ პროდუქტს წარმაოდგენდა, თუმცა ისტორიაში დაიკარგა და ფართო მასებზე გასვლისა და განვითარების პერსპექტივა არ ჰქონია.1.ფენი

ა2.პიანინო მწოლიარეთათვის

ბ3.რადიო ქუდი

გ4.ფოტორევოლვერი

დ5.სათვალე ტელევიზორი

ე6.ჟალუზი სათვალეები 

ვ7.ავტორუჯის აპარატი 

ზ8.ერთბორბლიანი მოტოციკლი

ტ9.თმის დასახვევი მოწყობილობა 

გ-ყ10.შხაპის ქუდი 

კ11.მინი ტელევიზორი 

რ12.ვიბრო-თითი ღრძილების მასაჟისთვის

ვჰ
13.მოტოცხენი

ასდ14.დასაკეცი ხიდი

67815.ბავშვის სავარძელი გაზით მოწამლვის წინააღმდეგ

15ფჰგ